NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
 
Avreglering av ondo?

Det här (telemarknaden) börjar likna alla övriga avregleringar som gjorts i vårt land. Då t.ex. Elen avreglerades (privatiserades) såldes först våra statliga elproducenter ut (bolagiserades) och merparten av alla kommunala elverk (de kommuner som har kvar sina elverk har all anledning att vara nöjda idag).

Syftet med avregleringen var att öka konkurrensen och därmed sänkta priser på elen och att minska offentlig byråkrati. Allt skulle bli så bra. Istället fick vi oligopol och prisökningar som mångdubblat alla energikostnader (inte bara elen) i samhället eftersom alla energislag följer varandra (1000 liter villaolja motsvarar 10 000 kWh, så priset per kWh följer alltid varandra, av en ren tillfällighet.)

Uppfinningsrikedomen är det inget fel på. Allt går ut på att kunna ta betalt för ingenting. Vi fick Mätaravgift, Överföringsavgift, Säkringsavgift, Abonnemangsavgift och Fakturaavgift. Som grädde på moset även Energiskatt och slutligen Momsen på alltihop. För att inte tala om startavgiften då man bygger ett hus t.ex. Denna avgift har också mångdubblats, naturligtvis.

Över huvud taget har alla "Avregleringar" i vårt land hittills endast lett till kraftiga försämringar i välfärdsamhället, inte förbättringar och skaran av byråkrater och politiker bara sväller, men detta är lättare att förstå eftersom ett datoriserat och automatiserat samhälle kombinerat med höga lönekostnader för företag att ha anställda, automatiskt leder till ett minskat behov av arbetskraft då billigare alternativ finns. Kvar finns idag därför mest jobb inom hälso- och sjukvård, skolväsende, kommuner och alla statliga verk. Tack vare en hög kriminalitet i vårt land med inbrott och stölder, vandalisering och våldsbrott, har fortfarande detaljhandel och yrkesgrupper som låssmeder, plåtslagare, målare och sjukgymnaster en hyfsad tillvaro, men allra bäst har våra riksdagsmän och och våra politiker det, som utan något personligt ansvar har ersättningar och förmåner som de flesta andra bara kan drömma om. Utan adekvat utbildning tas naturligtvis beslut som får förödande konsekvenser för vårt land.

Tillverkare och leverantörer lever på att det finns konsumenter. Så länge konsumenter har förutsättningar att kunna vara konsumenter, dvs. att de har någon form av inkomst att spendera, kan de köpa varor och tjänster, men eftersom det endast är företag av privat karaktär som bidrar till nettopengar i samhället (så länge vi inte exporterar byråkrati eller säljer sjukvård och utbildning) är det svårt att förstå hur rundgången av pengar (transfereringar) inom kommunal och statlig verksamhet ska kunna skapa en verklig och hållbar välfärd. Så länge vi har en produktion (tillverkning och förädling) inom landet och en fungerande export har vi förutsättningar till en hållbar välfärd, men ser vi till fakta så har det t.ex. inte skapats ett enda storföretag i Sverige de senaste 30 åren. Att titta på börsens A-lista är numera deprimerande. Antalet bolag där är numera endast ett 60-tal och många av dem ägs dessutom av utländska intressenter. Just nu påminner den svenska ekonomin det danska folklustspelet "Ebberöds bank".

Mvh

Rolf Nord

                                                                                     

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

Vi använder GWAVA som SPAM filter för Epost
 
 
Behöver Ni en konsult Ring Tomas på Knowell han kan hjälpa dig med allehanda uppdrag.  Tfn. 070-541 03 20
 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden Sverige. All rights reserved