NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
 
Nya Internet-hot?Vad är det som driver människor som sprider olika datavirus och annan malware? Oftast brukar det handla om en längtan efter pengar och makt/betydelse som ligger bakom folks gärningar. Det har samtidigt för en del legat nära till hands att misstänka att dessa illvilliga personer även samarbetar med Virusföretagen, förlåt, Antivirusföretagen, då de likt advokater (åklagare - försvarsadvokater) har misstänkts för att "försörja" varandra.

Då man nu börjar läsa och höra talas om s.k. Crimeware finns det däremot inte något fog, eller anledning längre att misstänka att någon form av samarbete existerar, eftersom den eller de som skapar CrimeWare inte har någon som helst anledning att dela ett ev. byte med någon och ju färre som vet vad man håller på med, desto bättre.

Antivirusföretagens programvaror blir bara mer och mer nödvändiga och både är och blir ett billigt sätt att skydda sig mot mycket, men ett nödvändigt komplement blir ändock att var och en måste vara mycket försiktig med vilka hemsidor man besöker, vilka mejl man öppnar och var och hur man presenterar information om sig själv. Facebook och liknande sidor är en "guldgruva" för kriminella idag.

CrimeWare är en ny riktad form av attacker med avancerade speciella Trojaner mot specifika (välbärgade) offer och föregås oftast av ett idogt förarbete där offrets vanor, arbete och inte minst ekonomiska situation noggrant kartläggs genom att komma över annan användbar information ifrån t.ex. en olåst brevlåda, en soptunna och t.o.m. genom att ta över offrets identitet, vilket idag är lättare än man kan tro, kan man få access till mycket användbar information.

Näst sista steget i en välplanerad attack är att få in den s.k. CrimeWare:n i offrets dator så att man vid ett passande internetbanksbesök kan stjäla offrets pengar. Genom att ha kännedom om offrets drivkrafter, intressen/svagheter, kan ett passande lockande mejl, eller ett mejl med en lockande länk eller bild, vara det som får CrimWare-trojanen att hitta in i offrets dator.

Det här är en ny typ av brottslighet som ännu bara är i sin linda och det kommer förmodligen att ta rätt lång tid innan politiker och myndigheter förstår vidden av det hela och börjar inse att dagen polisiära arbete måste revideras fullständigt. Leif GW Persson har skrivit en hel del om dagens polis och om hur den borde organiseras och ledas, men inte ens dessa i mitt tycke kloka råd verkar man ta till sig. Vi kommer dessutom att behöva många fler akademiska poliser framöver med djupa IT-kunskaper, goda språkkunskaper och med en djup ekonomisk utbildning, för att kunna bekämpa såväl traditionell EK-brottslighet som denna nya form där man använder Internet och program som sina verktyg.

Fördelarna med CrimeWare är uppenbara då allt är både svårt att spåra och är svåridentifierbart med tanke på att det handlar om anonyma program (CrimeWare) och Internet. Vidare finns inga vapen med i bilden, inget våld heller och få är inblandade.

Det är dessutom lätt att transferera pengar till och mellan olika konton i olika "Paradis" såsom Schweiz (med sina SA-bolag), Luxemburg, Jersey, Gibraltar, Andorra, Singapore, Liechtenstein, Cayman-öarna och Panama, för att nämna några. På http://sv.wikipedia.org/wiki/Offshore-ekonomi, kan man hitta fler exempel.

Med dessa ord vill jag bara avrunda med att man ska vara rädd om sin identitet genom att bl.a. ha en låsbar Postlåda, att aldrig kasta papper med känslig information i soptunnan och att undvika att skicka känslig information över internet okrypterat. Besöker man Facebook eller liknande sidor ska man vara oerhört försiktig med vad man skriver där.

Företag som Kaspersky och Symantec m.fl. har mer information i ämnet att erbjuda för den som är intresserad.
 

Mvh

Rolf Nord

                                                                                     

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

Vi använder GWAVA som SPAM filter för Epost
 
 
Behöver Ni en konsult Ring Tomas på Knowell han kan hjälpa dig med allehanda uppdrag.  Tfn. 070-541 03 20
 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden Sverige. All rights reserved