NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
Funderar du på att byta jobb? 


Av olika skäl vill eller måste man ibland byta jobb och då kan nedanstående text vara läsvärd.

Att skriva ihop ett hyfsat bra CV (Curriculum Vitae) är inte så svårt om man tar hjälp av alla tips och exempel på Internet, men hur gör Du då du blir kallad till en Intervju?

Många blir helt upprymda inför en anställningsintervju och tränar på att svara på olika frågor som vanligen ställs på dylika intervjuer, och det är väl bra. Något som inte brukar beröras är vilka frågor Du som sökande skall tänka på att ställa till den eller de som Du ska träffa på anställningsintervjun.

För att själv kunna ställa relevanta frågor som visar att Du är förberedd, verkligt intresserad och införstådd på vad jobbet handlar om, är det viktigt att göra en liten "research". Internet kan ge massor av bra information om man googlar lite. Företagets hemsida ger ytterligare information och exempelvis börssidor kan också visa intressanta saker. Sajter såsom www.allabolag.se kan också vara värdefulla då man där kan utläsa en massa fakta om företaget i fråga beträffande antal anställda, omsättning, affärsidé, årsredovisningar m.m.

Dessutom bör man tänka på att ställa motfrågor då intervjuaren kommer med frågor som är alltför generella och snudd på omöjliga att svara på, i alla fall inte på kanske 5-10 minuter, som man normalt får på sig.

Tänk på och träna på ditt kroppsspråk, röstläge och språkbruk!

IPU (Institutet för Personlig Utveckling) har metoder och analyser för att identifiera olika beteendeprofiler och Drivkrafter hos människor och lite förenklat kan man grovt indela människor i fyra kategorier, Röda (=resultatorienterade, tävlingsinriktade och otåliga), Gula (=Inspiratörer som har lätt för att prata såväl nya som kända människor och som älskar omväxling/äventyr), Gröna (=Hjälpare, stödjare som värnar om vänner och familj och som är "lojala arbetsmyror") och så de Blåa (=Analytiker, iakttagare som älskar fakta, ordning och reda.)

Är Du själv Gul skall du passa dig om du träffar på en Blå människa, eftersom Du som Gul person kan uppfattas som ytlig och oseriös av en Blå person. Likaså kan det bli problem om en Grön person träffar en Röd person, eftersom en Grön person gärna vill veta lite för mycket detaljer, vilket kan få den Röda personen att tycka att en Grön person är omständlig och lite trög. Omvänt kan en Grön person tycka att en Röd person är otrevlig, opersonlig och lite kylig. Det här gäller naturligtvis mest initialt, för efter en tid är det även andra faktorer som avgör hur vi uppfattar andra personer.

Eduard Spranger var en tysk som på trettiotalet definierade de 6 st drivkrafter som vi människor har. Dessa är inbördes hierarkiska och ändras över tid i ordning och amplitud, till skillnad från beteendet som är statiskt genom livet. Dock kan de flesta människor inta ett anpassat, eller situationsanpassat beteende. Bra säljare t.ex. är duktiga på detta (för att underlätta affärsprocessen). Drivkrafterna är det som beskriver varför vi gör saker, medan beteendeprofilen mer förklarar hur vi gör saker. De 6 drivkrafterna är: Teoretisk, Praktisk-ekonomisk, Estetisk, Social, Individualistisk och Traditionell.

FRÅGOR INNAN INTERVJUDAGEN

Du har fått en inbjudan till en intervju och då är det hög tid att börja fundera ut Dina frågor till företaget du ska till.

*Ring din kontaktperson och fråga om du kan få en agenda/program med namn och titlar på de personer som du förmodas träffa.

*Försök sedan att kolla upp dessa personer på medier typ Linkedin och FaceBook.

*Fråga vidare om de har någon särskild klädstil/klädpolicy/Dress Code som gäller, eller är påbjudet.

*Fråga också vem eller vilka som kommer att vara med under din presentation som du ska hålla. Fråga samtidigt om deras respektive bakgrund/position för att du ska kunna göra din presentation så bra som möjligt.

*Fråga om hur Intervjudagen ser ut. Kommer dagen att innebära ett antal personliga intervjuer med olika personer, eller blir det någon form av panelintervjuer?
Alla företag fungerar olika och gör sina intervjuer olika, så ju färre överraskningar (för Dig själv), desto bättre.

INTERVJUDAGEN

Klargörande frågor

Ibland är det OK att svara en fråga med en motfråga och här är ett bra exempel; "Kan Du berätta lite om dig själv?"

Denna typ av fråga är vanvettig , men samtidigt en mycket effektiv fråga för intervjuaren eftersom den är så "open ended" och kan innebära vad som helst. Så vad ska man börja med? Ska Du bara gissa och börja berätta ditt livs historia utan att veta vad som egentligen förväntas?

Typ: "Ända sedan 4-årsåldern har jag varit intresserad......." Suck! Nej här är det bättre att direkt ställa en motfråga typ: " Jag berättar gärna om mig själv, men för att inte förstöra er dag med en massa onödigt prat skulle jag vilja veta vilken del av min bakgrund som ni helst vill att jag berättar om"

En intervjuares mål är att få den information som söks och genom att ställa denna enkla motfråga spelar du på intervjuarens "sceen" och då vill han/hon förmodligen att du ska lyckas.

Det ligger i sakens natur att de vill och hoppas att Du är rätt kandidat och dessutom vill ingen av dem bli involverad i någon klumpigt utförd intervju, så låt därför intervjuaren hjälpa dig!

Fråga alltid efter den information Du behöver för att kunna ge så bra och tydliga svar som möjligt.

FRÅGOR OM FÖRETAGET OCH DESS UPPDRAG/VERKSAMHET

Den bästa kandidaten kommer förberedd och preparerad med mycket information om företaget och dess organisation som man intervjuas för.

Att informera sig om ett företag är inte särskilt svårt, om det inte är nystartat vill säga. Man har Internet, www.allabolag.se t.e.x, som visar hur företaget går och har gått och man har företagets egna hemsida och med Googles hjälp kan ofta en hel del annat hittas om olika företag.

Studera dessa platser och skapa sedan en lista med passande frågor.

FRÅGOR TILL DIN FRAMTIDA CHEF

Ingenting är viktigare än att etablera ett gott förhållande med din blivande chef och för att komma på "god fot" med chefen måste Du ställa bra och vettiga frågor typ;

*Kan Du berätta om någon lyckad anställning som Du gjort tidigare? Vad var det som gjorde just denna person så bra?

*Hur skulle Du beskriva din egen personliga ledarstil?

*Hur sätts arbetsmålen för Dina anställda, mig t.e.x och hur ofta träffas man för att stämma av hur det går?

*Om Du fick mandat att förbättra 3 saker inom ditt område inom företaget, vad skulle du förbättra då?

BEAKTA DIN ATTITYD OCH FRAMTRÄDANDE!

Tänk på att vara positiv och entusiastisk, men inte överdrivet. Tänk på röst- och tonläget. Tänk på Ditt kroppsspråk. Även om du läst dåliga siffror på allabolag.se om företaget behöver du inte beröra det just denna dag.

Försök aldrig få intervjuaren till att behöva försvara sitt företag! Agera istället som att du är ivrig att höra trevliga och positiva saker/nyheter.


 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

Vi använder GWAVA som SPAM filter för Epost
 
 
Behöver Ni en konsult Ring Tomas på Knowell han kan hjälpa dig med allehanda uppdrag.  Tfn. 070-541 03 20
 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden Sverige. All rights reserved