NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
E r b j u d a n d e

.Erbjudande  om medlemskap i NetWork Users Sweden
.för dig som arbetar inom IT.

Bli medlem för 1 295 kr och få medlemstidningen TechWorld och på begäran PC för Alla,  de kostar normalt 1 987 kr + 795 kr = 2 782 kronor per år!

. Läs texten nedan och besluta sedan om du vill bli medlem. Mejla i sådana fall till info@nuswe.se  med följande  uppgifter, så mejlar vi tillbaka en medlemsfaktura.

Uppgifter:

a) Företag
b) Företagets fakturaadress

c) Ditt namn
d) Avdelningen du arbetar på
e) Din Epostadress
f)  Ditt Mobilnummer
g) Din leveransadress för tidningar
h) Önskemål om PC för Alla


.Vad NUSWE står för

NetWork Users Sweden är en ideell förening som vill bidra med sådant som gagnar och stärker våra medlemmar och deras respektive företag. Vi vill också fungera som en kanal som kan bidra till kompetensutveckling och kontaktnätsbyggande.

Tidigare, 1985 -1993, då vi som förening i mångt och mycket gick i Novell Inc.s ledband, handlade mycket om Novells produkter och speciellt om NetWare, som då snudd på var en religion och som också bidrog till att utvecklingen inom konceptet PC-baserade nätverk tog fart ordentligt. Från 1994 kom vi att bli generalister, samtidigt som Internet tog fart, vilket senare gjorde att t.o.m. nätverksmässor såsom Comdex Las Vegas lades ner.

Idag har vi som förening kommit fram till att vi ska fokusera på ett eller två ämnesområden som mest per år och nu kommande år 2014, har vi därför valt att fokusera på det här med DATAINTRÅNG och IDENTITETSSTÖLDER/kapningar, som är aktuella problemområden och som vi tror är något som intresserar IT-folk, såväl yrkesmässigt som privat. Vi kommer att skriva om detta samtidigt som vi kommer försöka "stressa" myndigheter och politiker så att skyddet för människor och företag ökar.

Idag är det skamligt lätt att kapa en persons identitet (ID-handling och/eller lösenord) och t.ex. skaffa nya kreditkort och/eller ordna lagfart på annans hus och ta nya lån mm. Ett känt forum och exempel på vad Dataintrång kan leda till är Wikileaks och nu senast Mr Edward Snowdon, the whistleblower, tillika en person som gjort sig skyldig till dataintrång och olaglig spridning av information och som nu är efterlyst i hela världen.

Dataintrång handlar både om illojala anställda som stjäl information och om andra utomstående kriminella som på olika sätt får access till företags IT-system. Konkurrenter vill gärna komma över marknads- och säljinformation samt information som kan användas i komprometterande syfte och som i värsta fall kan ödelägga ett företag.

ID-stölder/kapningar är ett problemområde/brott som kan ske t.ex. via skadlig kod på personers datorer och Smartphones (Crimeware), eller genom att någon kommer över någons Pass eller ID- eller körkort och sätter sin egen bild där och på så sätt kan komma över en persons tillgångar samt ev. skapa skulder åt personer via kontokortsköp och nya lån. Varje år begås det över 65 000 bedrägerier i Sverige och Polisen får årligen in över 130 000 anmälningar om kapade identiteter. Det blir därmed allt vanligare att personer krävs på betalning för varor de inte köpt! Ökningstakten för denna typ av denna typ av brott är ca 15 -20% per år och omsättningen ligger f.n. på över 2,7 miljarder kronor per år!

Personer med företagsutställda kreditkort kan råka ut för att orsaka företag stora skulder och därmed själva bli anklagade för bristande aktsamhet, något som kan leda till förlorat förtroende inom företaget man arbetar för, trots att man är helt oskyldig.

När väl en ID-stöld/kapning har skett och banker och kreditkortsföretag och andra börjar kräva betalning, då är det lätt att förlora fotfästet och drabbas av panik. Därför erbjuder NUSWE fri initial advokathjälp, där man kan få råd om hur man korrekt ska gå till väga och naturligtvis kan man samtidigt överlåta hela processen till vår advokatfirma, eller till annan Advokat. Vår advokatfirma är dock specialiserad på det här och på bl.a. patent, immateriella rättigheter och andra bedrägerier och har mer än 25 års erfarenhet på dessa områden.

Vi hoppas även kunna förmå IDG att satsa ännu mer på dessa områden och vi vet att IDG i september 2014 arrangerar ett seminarium på Rival i Stockholm, där vi kommer att finnas med och där medlemmar i NUSWE kommer att få en inbjudan, till rabatterat pris såklart.


Med vänlig hälsning
Styrelsen
NUSWE


                                                                                     

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

Vi använder GWAVA som SPAM filter för Epost
 
 
Behöver Ni en konsult Ring Tomas på Knowell han kan hjälpa dig med allehanda uppdrag.  Tfn. 070-541 03 20
 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden Sverige. All rights reserved