NetWork Users Sweden       
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om
F ö r m å n e r

Erbjudanden till våra medlemmar

Denna förening skapar ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaps överföring. Medlemmarna kan också tillgodogöra sig andra förmåner som NUS förhandlat sig till. Genom föreningens internationella kontakter kan stora fördelar komma till medlemmarnas nytta bl. a möjlighet att få tillgång till mycket kvalificerade föreläsare. Det finns också en stor samlad erfarenhet. Detta kan ge dig och ditt företag mycket för att effektivt kunna nyttja era produkter på bästa sätt.

  Som medlem får du:

   
 • Computer Sweden Premium (Nyhetsbrev)
   
 • TechWorld Security Update (Nyhetsbrev)
   
 • TechWorld Systemutveckling (Nyhetsbrev)
   
 • PC För Alla tidskrift
   
 • Rabatt på viss kurser
   
 • Inbjudningar till Seminarier
   
Nya Förmåner
Styrelsen arbetar med att skaffa medlemmarna fler rabatter och förmåner.
Sidan uppdateras så fort något nytt erbjudande kommer  MEDLEMSAVGIFTER!:
   
 • Kostnaden för individuellt medlemskap är 1.495kr/ kalender år.
När du har registrerat dig sänder vi en faktura. När fakturan är betald startar ditt medlemskap. Medlemsavgiften debiteras årsvis.

Medlemskapet förnyas automatiskt om ej uppsägning skett senast 1 december innevarande år

 

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 

 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden. All rights reserved