NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
Om  

 

NetWork Users Sweden, NUS bildades i september 2006 och registrerades samma månad hos skattemyndigheten. Det är en ideell förening.

NUS skall vara ett forum för informationsutbyte beträffande användningsmöjligheter för nätverksprodukter såväl mellan medlemmarna som mellan medlemmarna och leverantörer/tillverkare. Vara kanal för gemensamma synpunkter på utvecklingsbehov mm. för nätverksprodukter och programvara, ge möjlighet till gemensamma aktioner i frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.
Vara informationskanal beträffande möjligheterna att få tillgång till programvara, exempelvis genom utbyte mellan medlemmarna. Arbeta för att medlemmar erbjuds rabatt på utbildning, konsultation, programvara och hårdvara genom avtal med leverantörer eller via egen försäljning. Ge möjligheter för medlemmarna att informera om sin verksamhet då detta kan vara av intresse för andra medlemmar. Vara kontaktväg till andra användarorganisationer för informations- och programvaru- utbyte. Främja erfarenhetsutbyte genom allmänna sammankomster, kursverksamhet, företagsbesök etc., samt att bevaka utvecklingen på marknaden.


De förmåner som du som medlem har kan du finna på vår web.

Frågor till föreningen sänds till • info@nuswe.se


NetWork Users Sweden
Tubölegatan 23C
931 55 SKELLEFTEÅ

Org. nr: 802433-5609
Bankgiro: 5965-1422


 

 


                                                                                     

AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

Vi använder GWAVA som SPAM filter för Epost
 
 
Behöver Ni en konsult Ring Tomas på Knowell han kan hjälpa dig med allehanda uppdrag.  Tfn. 070-541 03 20
 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 Network Users Sweden Sverige. All rights reserved